عنواننویسندهکلیک ها
شاهزادۀ راست قامت و ستارۀ درخشان مدیر سایت605
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور842
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده1757
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی1584
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر1650
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور1580
صدای جیوه ای نیروان غنی پور1892
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر1510
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1636
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور1535
تحلیل آمار سایت و وبلاگ