عنواننویسندهکلیک ها
هارمونی دروغ نیروان غنی پور7
شاهزادۀ راست قامت و ستارۀ درخشان مدیر سایت750
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور985
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده2041
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی1782
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر1850
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور1788
صدای جیوه ای نیروان غنی پور2072
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر1603
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1731
تحلیل آمار سایت و وبلاگ