عنواننویسندهکلیک ها
شاهزادۀ راست قامت و ستارۀ درخشان مدیر سایت489
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور728
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده1568
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی1429
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر1501
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور1436
صدای جیوه ای نیروان غنی پور1782
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر1433
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1557
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور1460
تحلیل آمار سایت و وبلاگ