عنواننویسندهکلیک ها
شاهزادۀ راست قامت و ستارۀ درخشان مدیر سایت597
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور830
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده1740
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی1572
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر1633
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور1565
صدای جیوه ای نیروان غنی پور1880
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر1499
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1629
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور1528
تحلیل آمار سایت و وبلاگ