عنواننویسندهکلیک ها
شاهزادۀ راست قامت و ستارۀ درخشان مدیر سایت353
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور577
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده1320
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی1202
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر1290
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور1219
صدای جیوه ای نیروان غنی پور1597
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر1311
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1432
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور1342
تحلیل آمار سایت و وبلاگ