عنواننویسندهکلیک ها
گفتاژه نیروان غنی پور3292
لورنس دوبله ایران محمدرضا کلانتر4051
نرمی اَبر و خُروش آذرخش نیروان غنی پور4599
نابودی اسماگ یا نابودی دوبله؟ حسن پرخیده8035
تبریک نوروز مدیر سایت3775
این صداها جانشین ندارند نیروان غنی پور4440
آلبوم عکس صدا دار نیروان غنی پور3872
گردهمایی نوابغ نیروان غنی پور4276
استثناء دهه 80 محمدرضا کلانتر3954
مرا به پخش تو اُمیدی نیست ...!!! نیروان غنی پور4947
تحلیل آمار سایت و وبلاگ