نام فیلم : گذرگاه

سال نمایش :  2019  میلادی

کارگردان : شریف عَرَفه

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 1400/12/16 و 1400/12/18

 

نام فیلم : مرد آزاد

سال نمایش :  2021 میلادی

کارگردان : شاون لِوی

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : زمستان 1400 خورشیدی

 

نام فیلم : کیت

سال تولید : 2019 میلادی

کارگردان : سدریک نیکلاس-ترویان

مدیر دوبلاژ : امیرعباس پیام

تاریخ دوبله : 1400/6/26

 

نام فیلم : خانوادۀ کلاوس2

سال نمایش : 2021 میلادی

کارگردان : روبر فاندنبور

مدیر دوبلاژ : مهتاب تقوی

تاریخ دوبله : زمستان 1400 خورشیدی

   

نام فیلم : خانوادۀ آدامز

سال نمایش : 2019  میلادی

کارگردان : گِرِگ تی یرنان ، کنراد ورنون

مدیر دوبلاژ : نیلوفر حدادی

تاریخ دوبله : 1398/10/12  

 

نام فیلم : نیش شب

سال تولید : 2021 میلادی

کارگردان : آدام رندال

مدیر دوبلاژ : مریم بنایی

مترجم : سیاوش شهبازی

تاریخ دوبله : آبان 1400 خورشیدی

   

نام فیلم : محاکمۀ 7 شیکاگویی

سال تولید : 2019 میلادی

کارگردان : آرون سورکین

مدیر دوبلاژ : الیزا اورامی

سال دوبله : 1399 خورشیدی 

 

نام سریال : فقط قتل های داخل ساختمان

سال تولید : 2020 میلادی

کارگردان : "جیمی دابیت" و دیگران

مدیر دوبلاژ : امیرعباس پیام

مترجم : الیار روشن

سال دوبله : 1400 خورشیدی

 

نام فیلم : عملیات شاهین

سال نمایش : 2014 میلادی

کارگردان : ارنی بارباراش

مدیر دوبلاژ : چنگیز جلیلوند

مترجم : وحید افتخارحسینی

تاریخ دوبله : 1393/12/12

 

نام فیلم : ایستگاه پلیس

سال تولید : 2020 میلادی

کارگردان : جو کارناهان

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی

مترجم : علی بهرامی

تاریخ دوبله :  16 و 1400/9/19

 

نام فیلم : تکه های یک زن

سال تولید : 2020-2019 میلادی

کارگردان : کُرنل موندروتسو

مدیر دوبلاژ : مریم رادپور

سال دوبله :  1399 خورشیدی

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ