نام سریال : واترگیت

سال نمایش : 2018 میلادی

کارگردان : چارلز فرگوسن

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

سال دوبله :  1399 خورشیدی

 

نام سریال : همه یا هیچ: تیم ملی برزیل

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : "فلیپه بریزو" و دیگران

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : زمستان 1399 خورشیدی    

 

نام فیلم : بگذار همه حرف بزنند

سال ساخت : 2019 میلادی

کارگردان : استیون سودربرگ

مدیر دوبلاژ : مریم بنایی

مترجم : قاسم فرمانبردار

تاریخ دوبله : نیمۀ دوم سال 1399 خورشیدی

   

نام فیلم : حس ششم

سال نمایش :  1999 میلادی

کارگردان : ام. نایت شیامالان

مدیر دوبلاژ : مریم بنایی

تاریخ دوبله : نیمۀ دوم سال 1399 خورشیدی

   

نام فیلم : تنت

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : کریستوفر نولان

مدیر دوبلاژ : سبحان اکرامی

تاریخ دوبله : دی 1399 خورشیدی

   

نام فیلم : شاه لیر

سال نمایش : 2018 میلادی

 کارگردان : ریچارد اِر

مدیر دوبلاژ : افشین زی نوری

مترجم : حمیدرضا راهی

سال دوبله :  1398 خورشیدی

   

نام فیلم : تنت

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : کریستوفر نولان

مدیر دوبلاژ : مینا قیاس پور

مترجم : شجاع نینوا

تاریخ دوبله : نیمۀ دوم سال 1399 خورشیدی

   

نام فیلم : سرقت برج

سال تولید : 2011 2010 میلادی

کارگردان : بِرِت رتنر

مدیردوبلاژ : امیر زند

سال دوبله : -

 

نام فیلم : تنت

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : کریستوفر نولان

مدیر دوبلاژ : حامد عزیزی

مترجم : مسعود میراسماعیلی

تاریخ دوبله : دی 1399 خورشیدی

   

نام فیلم : زندگی پیش رو

سال ساخت :  2019  میلادی

کارگردان : ادواردو پونتی

مدیر دوبلاژ :  زهره شکوفنده

مترجم : مسعود میراسماعیلی

سال دوبله :  1399 خورشیدی

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ