نام فیلم : خشم

سال ساخت : 2013 میلادی

کارگردان : دیوید آیر

مدیر دوبلاژ : الیزا اورامی

سال دوبله : 1399 خورشیدی 

 

نام فیلم : آوای وحش

سال ساخت : 2019 - 2018 میلادی

کارگردان : کریس سندرز

مدیر دوبلاژ : مینا قیاس پور

مترجم : مسعود میراسماعیلی

تاریخ دوبله : بهار 1399  خورشیدی 

 

نام فیلم : به قدر کافی

سال نمایش : 2018 میلادی

کارگردان : فرانچسکو فالاسکی

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله :  4 / 12 / 1398     

 

نام فیلم : بلادشات

سال ساخت : 2018 میلادی

کارگردان : دیو ویلسون

مدیر دوبلاژ : آبتین ممدوح

مترجم : سیاوش شهبازی

تاریخ دوبله : بهار 1399 خورشیدی     

 

نام فیلم : به پیش

سال تولید : 2020 - 2018 میلادی

کارگردان : دن اسکانلون

مدیر دوبلاژ : سارا جعفری

مترجم : سارا جعفری

تاریخ دوبله : بهار 1399 خورشیدی     

 

نام فیلم : بانو و سگ ولگرد

سال نمایش : 1955 میلادی

کارگردان : کلاید جرونیمی و دیگران

مدیر دوبلاژ : حامد عزیزی

مترجم : محمود گودرزی

سال دوبله : 1398 خورشیدی

 

نام فیلم : پادماوات

سال نمایش : 2018 میلادی

کارگردان : سانجی لی لا بانسالی

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 11 / 11 / 1398     

 

نام فیلم : آواز

سال نمایش : 2016 میلادی

کارگردان : گرت جنینگز

مدیر دوبلاژ : حسین سرآبادانی

تاریخ دوبله : نیمۀ دوم سال 1398     

 

نام فیلم : موانا

سال نمایش : 2016 میلادی

کارگردان : ران کلمنتس و دیگران

مدیر دوبلاژ : حامد عزیزی

مترجم : مسعود میراسماعیلی

سال دوبله : 1398

 

نام فیلم : داستان ازدواج

سال ساخت : 2018 میلادی

کارگردان : نوآ بومباک

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی

مترجم : سارا رئیسی

تاریخ دوبله : زمستان 1398 خورشیدی 

 

نام فیلم : زمین سرگردان

سال ساخت : 2017 میلادی

کارگردان : فرانک گو

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 25 و 26 اسفند 1398     

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ