نام فیلم : پیمان سامورایی

سال نمایش : 2018 میلادی

کارگردان : دایساکو کیمورا

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله :  6 / 6 / 1399     

 

نام فیلم : دستمزد

سال نمایش : 1369 خورشیدی

کارگردان : مجید جوانمرد

مدیر دوبلاژ : جلال مقامی

تاریخ دوبله : -  

 

نام فیلم : باغ مخفی

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : مارک ماندِن

مدیر دوبلاژ : مریم بنایی

تاریخ دوبله :  شهریور 1399 خورشیدی

 

نام سریال : کبرا کای

سال نمایش : 2018 میلادی

کارگردان : "جان هورویتز" و دیگران

مدیر دوبلاژ : مریم رادپور

سال دوبله :  1398  خورشیدی

 

نام فیلم : تاریخچۀ شخصی دیوید کاپرفیلد

سال تولید : 2018 میلادی

کارگردان : آرماندو یانوچی

مدیر دوبلاژ : امیرعباس پیام

سال دوبله :  1399  خورشیدی

 

نام فیلم : پاسگاه

سال ساخت : 2018 میلادی

کارگردان : راد لوری

مدیر دوبلاژ : الیزا اورامی

سال دوبله : 1399 خورشیدی 

 

نام فیلم : جک و سارا

سال نمایش : 1995 میلادی

کارگردان : تیم سالیوان

مدیر دوبلاژ : اکبر منانی

تاریخ دوبله : نیمۀ اول دهۀ 80 خورشیدی

 

نام فیلم : همچو آب باش

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : بائو نِگُوین

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی

سال دوبله :  1399 خورشیدی

 

 نام فیلم : کَفَرناحوم

سال نمایش : 2018 میلادی

کارگردان : نادین لبکی

مدیر دوبلاژ : سبحان اکرامی

مترجم : سبحان اکرامی

سال دوبله :  1398 خورشیدی

 

نام فیلم : بانکدار

سال نمایش : 2018  میلادی

کارگردان : جرج نولفی

مدیر دوبلاژ : بهروز علی محمدی

سال دوبله : 1399 خورشیدی

 

نام فیلم : اثبات بی گناهی

سال نمایش : 1984 میلادی

کارگردان : دزموند دیویس ، آلن برکینشو

مدیر دوبلاژ : اکبر منانی

سال دوبله : 1382 خورشیدی

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ