نام فیلم : داستان ازدواج

سال ساخت : 2018 میلادی

کارگردان : نوآ بومباک

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی

مترجم : سارا رئیسی

تاریخ دوبله : زمستان 1398 خورشیدی 

 

نام فیلم : زمین سرگردان

سال ساخت : 2017 میلادی

کارگردان : فرانک گو

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 25 و 26 اسفند 1398     

 

نام فیلم : زنان کوچک

سال ساخت : 2019 2018 میلادی

کارگردان : گرتا گرویک

مدیر دوبلاژ : الیزا اورامی

مترجم : مسعود میراسماعیلی

تاریخ دوبله : زمستان 1398 خورشیدی 

 

نام فیلم : تا بلندای آسمان

سال نمایش : 2019 میلادی

کارگردان : چائو دنگ ، بایمی یو

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 1398/11/27  

 

نام فیلم : جومانجی: به جنگل خوش آمدید

سال ساخت : 2016 میلادی

کارگردان : جیک کاسدان

مدیر دوبلاژ : الیزا اورامی

تاریخ دوبله : 1398/10/26

 

نام فیلم : خانۀ دلفین

سال نمایش : 2018  میلادی

کارگردان : کرک هریس

مدیر دوبلاژ : مهوش افشاری

تاریخ دوبله : نیمه دوم سال 1398   

 

 

نام فیلم : خائن

سال نمایش :  2019  میلادی

کارگردان : مارکو بلوکیو

مدیر دوبلاژ : امیرعباس پیام

تاریخ دوبله : 22 و 26 مهر 1398  

 

نام فیلم : بازیکن شمارۀ یک آماده

سال ساخت : 2017 2016 میلادی

کارگردان : استیون اسپیلبرگ

مدیر دوبلاژ : حسین سرآبادانی

تاریخ دوبله : نیمۀ دوم سال 1398     

 

نام فیلم : فورد در برابر فِراری

سال نمایش : 2019  میلادی

کارگردان : جیمز منگُلد

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

تاریخ دوبله :  زمستان 1398

 

نام فیلم : پسر روزنامه چی

سال نمایش : 2018  میلادی

کارگردان : جایاشانکار

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : زمستان 1398

 

نام فیلم : انگل

سال ساخت : 2018  میلادی

کارگردان : بونگ جون هو

مدیر دوبلاژ : شروین قطعه ای

مترجم : شیده آژیر

سال دوبله : 1398 خورشیدی  

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ