نام فیلم : کَفَرناحوم

سال نمایش : 2018 میلادی

کارگردان : نادین لبکی

مدیر دوبلاژ : سبحان اکرامی

مترجم : سبحان اکرامی

سال دوبله :  1398 خورشیدی

 

نام فیلم : بانکدار

سال نمایش : 2018  میلادی

کارگردان : جرج نولفی

مدیر دوبلاژ : بهروز علی محمدی

سال دوبله : 1399 خورشیدی

 

نام فیلم : اثبات بی گناهی

سال نمایش : 1984 میلادی

کارگردان : دزموند دیویس ، آلن برکینشو

مدیر دوبلاژ : اکبر منانی

سال دوبله : 1382 خورشیدی

 

نام فیلم : دروغ های حقیقی

سال ساخت :  1994 میلادی

کارگردان: جیمز کامرون

مدير دوبلاژ : اميرهوشنگ زند

سال دوبله : 1382 خورشیدی

 

نام فیلم : سگ شکاری

سال تولید : 2018 میلادی

کارگردان : آرون اشنایدر

مدیر دوبلاژ : حامد عزیزی

مترجم : پریسا مرتضوی

تاریخ دوبله : مرداد 1399 خورشیدی     

 

نام فیلم : سگ شکاری خاکستری

سال تولید : 2018 میلادی

کارگردان : آرون اشنایدر

مدیر دوبلاژ : سارا جعفری

مترجم : سارا رئیسی ، سارا جعفری

تاریخ دوبله : تابستان 1399 خورشیدی     

 

نام فیلم : اَبَرآتش

سال نمایش : 2002 میلادی

کارگردان : استیون کوئِیل

مدیر دوبلاژ : اکبر منانی

تاریخ دوبله : آذر 1382 خورشیدی

 

نام فیلم : همسران نظامی

سال ساخت : 2018 میلادی

کارگردان : پیتر کاتانیو

مدیر دوبلاژ : معصومه آقاجانی

تاریخ دوبله : تابستان 1399 خورشیدی

 

نام فیلم : کاپون

سال ساخت : 2018 میلادی

کارگردان : جاش ترانک

مدیر دوبلاژ : آبتین ممدوح

سال دوبله :  1399 خورشیدی     

 

نام فیلم : آخرین شاهد

سال نمایش : 2018 میلادی

کارگردان : پیوتر ایشکوپیاک

مدیر دوبلاژ : سبحان اکرامی

مترجم : مرضیه مجتهدی

سال دوبله :  1398 خورشیدی

 

نام فیلم : چاقوهای برهنه

سال ساخت : 2018 میلادی

کارگردان : ریان جانسن

مدیر دوبلاژ : امیر زند

مترجم : عباس چهاردهی

سال دوبله :  1398 خورشیدی

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ