نام فیلم : زمین سرگردان2

سال نمایش : 2021 میلادی

کارگردان : فرانت گو

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 29 بهمن و 2 اسفند 1402 خورشیدی

 

نام فیلم : ناپلئون

سال نمایش : 2023 میلادی

کارگردان : ریدلی اسکات

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

سال دوبله :  1402 خورشیدی

 

نام فیلم : چیزهای ساده

سال تولید : 2020 میلادی

کارگردان : اریک بِنار

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی  

مترجم : شیرین معاصر

صدابردار : فرشید فرجی

سال دوبله : 1402 خورشیدی

 

نام فیلم : جنگجویان دلیر

سال نمایش : 2021 میلادی

کارگردان : ییلین دای ، چن سیمینگ

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 15 بهمن 1402 خورشیدی

 

نام فیلم : آرزو

سال تولید : 2023 میلادی

کارگردان : کریس باک ، فاون ویراسانتورن

مدیر دوبلاژ : شهاب مهرپویان

مترجم : مهیار پشتوان

تاریخ دوبله : بهمن سال 1402 خورشیدی

 

 

نام فیلم : آرزو

سال نمایش : 2023 میلادی

کارگردان : کریس باک ، فاون ویراسانتورن

مدیر دوبلاژ : حامد عزیزی

مترجم : امیر صفایی

تاریخ دوبله : زمستان 1402 خورشیدی

 

 

نام فیلم : توسن ، اسب کوچک

سال نمایش : 2017 میلادی

کارگردان : کان سویسال

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : بهمن 1402 خورشیدی

 

نام فیلم : با من حرف بزن

سال نمایش : 2022 میلادی

کارگردان : دنی فیلیپو ، مایکل فیلیپو

مدیر دوبلاژ : حسام صادقی نیکو

مترجم : مرتضی شاهرخ

صدابردار : سروش نظری

سال دوبله : 1402 خورشیدی

 

نام فیلم : تعهد حسن

سال نمایش : 2022 میلادی

کارگردان : سمیح کاپلان اوغلو

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 1402/11/8 خورشیدی

 

نام فیلم : فِراری

سال تولید : 2022 میلادی

کارگردان : مایکل مان

مدیر دوبلاژ : مریم رادپور

مترجم : حمیدرضا قمی

صدابردار : احمد کاظمیان

تاریخ دوبله : بهمن 1402 خورشیدی

 

نام فیلم : فِراری

سال تولید : 2022 میلادی

کارگردان : مایکل مان

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی  

مترجم : سیاوش شهبازی

صدابردار : مهدی بهزادپور

تاریخ دوبله : 8 و 9 بهمن 1402 خورشیدی

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ