نام سریال : عالی جناب

سال تولید : 2020-2019  میلادی

کارگردان : "ادوارد برگر" و دیگران

مدیر دوبلاژ : امیر زند

سال دوبله :  1400 خورشیدی

 

نام سریال : بیداری سلجوقیان بزرگ

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : "سِدات اینجی" و دیگران

مدیر دوبلاژ : حمیدرضا مقامی

 

نام فیلم : عدالت نامرئی

سال نمایش : 2019 میلادی

کارگردان : کریس هونگ

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 1401/3/29 و 1401/4/5

 

نام فیلم : دنیای ژوراسیک قلمرو

سال تولید : 2021 - 2020 میلادی

کارگردان : کالین تِریوُرو

مدیر دوبلاژ : امیر عطرچی

مترجم : سارا رئیسی

سال دوبله :  1401 خورشیدی

 

نام فیلم : شمشیر سرنوشت

سال نمایش : 2021 میلادی

کارگردان : یوژی لی

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 1400/11/18

 

نام فیلم : همه چیز همه جا ناگهان

سال تولید : 2020  میلادی

کارگردان : "دن کوان" و "دانیل شاینرت"

مدیر دوبلاژ : مریم رادپور

مترجم : سیاوش شهبازی

تاریخ دوبله :  1401/3/3

 

نام فیلم : موربیوس

سال تولید : 2020 2019 میلادی

کارگردان : دانیل اسپینوزا

مدیر دوبلاژ : مریم رادپور

تاریخ دوبله : 1401/2/30

 

نام سریال : دوست نابغۀ من

(فصل دوم)

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : "ساوِریو کوستانسو" و دیگران

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی  

 

نام فیلم : گذرگاه

سال نمایش :  2019  میلادی

کارگردان : شریف عَرَفه

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 1400/12/16 و 1400/12/18

 

نام فیلم : مرد آزاد

سال نمایش :  2021 میلادی

کارگردان : شاون لِوی

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : زمستان 1400 خورشیدی

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ