عنواننویسندهکلیک ها
دوبله براي بهتر شدن است محمدرضا کلانتر138
دوست دارم در کارم بهترین باشم محمدرضا کلانتر484
معلمی و مدیریت دوبلاژ وجوه اشتراک دارند محمدرضا کلانتر1595
صدایی تسخیر ناپذیر نیروان غنی پور5407
دوبله ای شبیه صدای سرصحنه محمدرضا کلانتر3743
به دوبله مدیون هستم نیروان غنی پور3977
افسون دوبله نیروان غنی پور6558
ورم حسی کلمات نیروان غنی پور3555
در جستجوی چند صدای تازه نیروان غنی پور3613
بازیگر و دوبلور به هم بدهکارند ميلاد كريمي3453
تحلیل آمار سایت و وبلاگ