عنواننویسندهکلیک ها
معلمی و مدیریت دوبلاژ وجوه اشتراک دارند محمدرضا کلانتر985
صدایی تسخیر ناپذیر نیروان غنی پور4024
دوبله ای شبیه صدای سرصحنه محمدرضا کلانتر3107
به دوبله مدیون هستم نیروان غنی پور3451
افسون دوبله نیروان غنی پور5513
ورم حسی کلمات نیروان غنی پور3041
در جستجوی چند صدای تازه نیروان غنی پور3131
بازیگر و دوبلور به هم بدهکارند ميلاد كريمي2915
صدای دوبلور در خدمت بازیگر است محمدرضا کلانتر2691
خاطره سازی در شاوشنک نیروان غنی پور2601
تحلیل آمار سایت و وبلاگ