عنواننویسندهکلیک ها
معلمی و مدیریت دوبلاژ وجوه اشتراک دارند محمدرضا کلانتر894
صدایی تسخیر ناپذیر نیروان غنی پور3693
دوبله ای شبیه صدای سرصحنه محمدرضا کلانتر2992
به دوبله مدیون هستم نیروان غنی پور3337
افسون دوبله نیروان غنی پور5340
ورم حسی کلمات نیروان غنی پور2924
در جستجوی چند صدای تازه نیروان غنی پور3068
بازیگر و دوبلور به هم بدهکارند ميلاد كريمي2807
صدای دوبلور در خدمت بازیگر است محمدرضا کلانتر2588
خاطره سازی در شاوشنک نیروان غنی پور2518
تحلیل آمار سایت و وبلاگ