عنواننویسندهکلیک ها
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده77
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی148
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر232
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور226
صدای جیوه ای نیروان غنی پور568
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر626
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر781
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور720
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش832
بیگانگان در لاله زار نیروان غنی پور812
تحلیل آمار سایت و وبلاگ