عنواننویسندهکلیک ها
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور95
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده463
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی479
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر563
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور519
صدای جیوه ای نیروان غنی پور910
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر925
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1012
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور948
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش1061
تحلیل آمار سایت و وبلاگ