عنواننویسندهکلیک ها
شاهزادۀ راست قامت و ستارۀ درخشان مدیر سایت168
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور395
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده981
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی920
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر1006
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور944
صدای جیوه ای نیروان غنی پور1344
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر1171
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1288
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور1204
تحلیل آمار سایت و وبلاگ