عنواننویسندهکلیک ها
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور246
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده726
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی698
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر787
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور731
صدای جیوه ای نیروان غنی پور1143
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر1049
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1157
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور1078
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش1188
تحلیل آمار سایت و وبلاگ