عنواننویسندهکلیک ها
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده233
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی281
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر366
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور331
صدای جیوه ای نیروان غنی پور692
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر741
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر871
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور811
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش916
بیگانگان در لاله زار نیروان غنی پور904
تحلیل آمار سایت و وبلاگ