نام فیلم : همه چیز همه جا ناگهان

سال تولید : 2020  میلادی

کارگردان : "دن کوان" و "دانیل شاینرت"

مدیر دوبلاژ : مریم رادپور

مترجم : سیاوش شهبازی

تاریخ دوبله :  1401/3/3

 

نام فیلم : موربیوس

سال تولید : 2020 2019 میلادی

کارگردان : دانیل اسپینوزا

مدیر دوبلاژ : مریم رادپور

تاریخ دوبله : 1401/2/30

 

نام سریال : دوست نابغۀ من

(فصل دوم)

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : "ساوِریو کوستانسو" و دیگران

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی  

 

نام فیلم : گذرگاه

سال نمایش :  2019  میلادی

کارگردان : شریف عَرَفه

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 1400/12/16 و 1400/12/18

 

نام فیلم : مرد آزاد

سال نمایش :  2021 میلادی

کارگردان : شاون لِوی

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : زمستان 1400 خورشیدی

 

نام فیلم : کیت

سال تولید : 2019 میلادی

کارگردان : سدریک نیکلاس-ترویان

مدیر دوبلاژ : امیرعباس پیام

تاریخ دوبله : 1400/6/26

 

نام فیلم : خانوادۀ کلاوس2

سال نمایش : 2021 میلادی

کارگردان : روبر فاندنبور

مدیر دوبلاژ : مهتاب تقوی

تاریخ دوبله : زمستان 1400 خورشیدی

   

نام فیلم : خانوادۀ آدامز

سال نمایش : 2019  میلادی

کارگردان : گِرِگ تی یرنان ، کنراد ورنون

مدیر دوبلاژ : نیلوفر حدادی

تاریخ دوبله : 1398/10/12  

 

نام فیلم : نیش شب

سال تولید : 2021 میلادی

کارگردان : آدام رندال

مدیر دوبلاژ : مریم بنایی

مترجم : سیاوش شهبازی

تاریخ دوبله : آبان 1400 خورشیدی

   

نام فیلم : محاکمۀ 7 شیکاگویی

سال تولید : 2019 میلادی

کارگردان : آرون سورکین

مدیر دوبلاژ : الیزا اورامی

سال دوبله : 1399 خورشیدی 

 

نام سریال : فقط قتل های داخل ساختمان

سال تولید : 2020 میلادی

کارگردان : "جیمی دابیت" و دیگران

مدیر دوبلاژ : امیرعباس پیام

مترجم : الیار روشن

سال دوبله : 1400 خورشیدی

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ