نام سریال : نیروهای اهریمنی اش

(فصل اول و فصل دوم)

سال پخش : 2020-2019 میلادی

کارگردان : "جیمی چایلدز" و دیگران

مدیر دوبلاژ : الیزا اورامی

تاریخ دوبله : پاییز 1398 خورشیدی       

 

نام فیلم : مرد آشی

سال نمایش : 2021 میلادی

کارگردان : عباس الیوسفی

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 1401/11/12 و 1401/11/19 خورشیدی

 

نام فیلم : ذره‌ای آرامش

سال تولید : ۲۰08 میلادی

کارگردان : مارک فورستِر

مدیر دوبلاژ : حامد عزیزی

تاریخ دوبله : اسفند 1401 خورشیدی

 

 

نام فیلم : بنشی های اینیشِرین

سال تولید :  2021 میلادی

کارگردان : مارتین مک دونا

مدیر دوبلاژ : علی منانی

مترجم : مهدی قلی خان

تاریخ دوبله :  1401/9/29 خورشیدی 

 

نام فیلم : الویس

سال تولید : 2021 2020 میلادی

کارگردان : باز لورمان

مدیر دوبلاژ : کریم بیانی

تاریخ دوبله : تابستان 1401 خورشیدی

 

نام فیلم : ماکو

سال نمایش : 2021 میلادی

کارگردان : محمدهاشم الرشیدی

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله :  1401/5/18 خورشیدی

 

نام فیلم : کشتی آنجلیکا

سال تولید : 1367 خورشیدی

کارگردان : محمدرضا بزرگ نیا

مدیر دوبلاژ : خسرو خسروشاهی

سال دوبله : 1367 خورشیدی

   

نام فیلم : سونات

سال نمایش : 2021 میلادی

کارگردان : بارتوش بلاشکه

مدیر دوبلاژ : کوروش زارع پناه

مترجم : نیما مثال آذر

تاریخ دوبله : 1401/8/8 و 1401/8/9 خورشیدی

 

نام فیلم : روی خط

سال تولید : 2021 میلادی

کارگردان : روموآلد بولَنگِر

مدیر دوبلاژ : احمد کاظمیان

مترجم : ویدا کاظمی

سال دوبله : 1401 خورشیدی

 

نام فیلم : مرد شکست ناپذیر

سال نمایش : 2021 میلادی

کارگردان : لیو گوئوکینگ ، گوئو یولانگ

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله :  1401/4/7

 

نام فیلم : مردن برای یک دلار

سال تولید : 2021 میلادی

کارگردان : والتر هیل

مدیر دوبلاژ : امیر عطرچی

مترجم : حمیدرضا قومی

تاریخ دوبله : 1401/7/15

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ