نام فیلم : دوران جنگ

سال نمایش : 2019 میلادی

کارگردان : الخاندرو آمِنابار

مدیر دوبلاژ : بهمن هاشمی

سال دوبله :  1399 خورشیدی

 

 

نام فیلم : جنگ با بابابزرگ

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان :  تیم آلن

مدیر دوبلاژ : شراره حضرتی

مترجم : امین بسمل

سال دوبله :  1399 خورشیدی

 

نام فیلم : جنگ با بابابزرگ

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان :  تیم آلن

مدیر دوبلاژ : مریم بنایی

مترجم : متانت اسماعیلی

تاریخ دوبله :  20 شهریور 1399 خورشیدی

 

نام فیلم : مولان

سال ساخت : 2018 میلادی

کارگردان : نیکی کارو

مدیر دوبلاژ : حامد عزیزی

مترجم : پریسا مرتضوی

سال دوبله :  1399 خورشیدی

 

نام فیلم : مولان

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : نیکی کارو

مدیر دوبلاژ : مینا قیاس پور

مترجم : مسعود میراسماعیلی

سال دوبله : 1399 خورشیدی

 

نام فیلم : مولان

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : نیکی کارو

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی

مترجم : مسعود میراسماعیلی

تاریخ دوبله : 26 / 6 / 1399 

 

نام فیلم : پیمان سامورایی

سال نمایش : 2018 میلادی

کارگردان : دایساکو کیمورا

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله :  6 / 6 / 1399     

 

نام فیلم : دستمزد

سال نمایش : 1369 خورشیدی

کارگردان : مجید جوانمرد

مدیر دوبلاژ : جلال مقامی

تاریخ دوبله : -  

 

نام فیلم : باغ مخفی

سال نمایش : 2020 میلادی

کارگردان : مارک ماندِن

مدیر دوبلاژ : مریم بنایی

تاریخ دوبله :  شهریور 1399 خورشیدی

 

نام سریال : کبرا کای

سال نمایش : 2018 میلادی

کارگردان : "جان هورویتز" و دیگران

مدیر دوبلاژ : مریم رادپور

سال دوبله :  1398  خورشیدی

 

نام فیلم : تاریخچۀ شخصی دیوید کاپرفیلد

سال تولید : 2018 میلادی

کارگردان : آرماندو یانوچی

مدیر دوبلاژ : امیرعباس پیام

سال دوبله :  1399  خورشیدی

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ