عنواننویسندهکلیک ها
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور2826
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده5447
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی4373
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر4439
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور4333
صدای جیوه ای نیروان غنی پور4625
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر2922
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر3230
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور2883
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش3186
تحلیل آمار سایت و وبلاگ