عنواننویسندهکلیک ها
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور60
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده428
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی440
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر531
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور486
صدای جیوه ای نیروان غنی پور873
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر904
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر991
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور928
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش1037
تحلیل آمار سایت و وبلاگ