عنواننویسندهکلیک ها
دربارۀ آذر محمدرضا کلانتر99
هارمونی دروغ نیروان غنی پور132
شاهزادۀ راست قامت و ستارۀ درخشان مدیر سایت891
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور1128
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده2344
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی1975
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر2032
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور1954
صدای جیوه ای نیروان غنی پور2236
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر1691
تحلیل آمار سایت و وبلاگ