عنواننویسندهکلیک ها
شاهزادۀ راست قامت و ستارۀ درخشان مدیر سایت167
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور394
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده973
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی917
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر1001
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور940
صدای جیوه ای نیروان غنی پور1340
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر1168
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1284
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور1201
تحلیل آمار سایت و وبلاگ