عنواننویسندهکلیک ها
شاهزادۀ راست قامت و ستارۀ درخشان مدیر سایت54
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور302
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده808
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی777
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر859
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور803
صدای جیوه ای نیروان غنی پور1223
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر1090
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1200
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور1116
تحلیل آمار سایت و وبلاگ