عنواننویسندهکلیک ها
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور175
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده602
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی597
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر679
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور633
صدای جیوه ای نیروان غنی پور1031
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر985
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1086
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور1016
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش1126
تحلیل آمار سایت و وبلاگ