عنواننویسندهکلیک ها
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده3548
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی2870
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر2916
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور2806
صدای جیوه ای نیروان غنی پور3102
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر2210
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر2391
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور2219
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش2304
بیگانگان در لاله زار نیروان غنی پور2265
تحلیل آمار سایت و وبلاگ