عنواننویسندهکلیک ها
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده4145
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی3336
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر3380
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور3274
صدای جیوه ای نیروان غنی پور3566
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر2430
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر2643
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور2421
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش2591
بیگانگان در لاله زار نیروان غنی پور2481
تحلیل آمار سایت و وبلاگ