عنواننویسندهکلیک ها
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور2412
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده4690
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی3776
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر3812
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور3712
صدای جیوه ای نیروان غنی پور4015
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر2638
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر2893
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور2610
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش2860
تحلیل آمار سایت و وبلاگ