نام فیلم : جک ریچر: هرگز به خانه بازنگرد

سال ساخت : 2016 - 2015

کارگردان : ادوارد زوییک

مدیر دوبلاژ : محمود قنبری

سال دوبله :  1396

 

نام سریال : وضعیت اضطراری

سال ساخت : 2015

کارگردان : جانگ یانگ وو

مدیر دوبلاژ : افشین زی نوری

سال دوبله :  1396

 

نام فیلم : دن کیشوت

سال ساخت : 2014

کارگردان : "دیوید بیر" و دیگران

مدیر دوبلاژ : محمود قنبری

تاریخ دوبله :  13 / 7 / 1396

 

نام سریال : کاراگاه لوتر

(سری اول)

سال ساخت : 2010

کارگردان : سام میلر

مدیر دوبلاژ : جواد پزشکیان

سال دوبله :  1390

 

نام فیلم : انتقالی

سال ساخت : 2011

کارگردان : کریگ ویویروس

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی

تاریخ دوبله :  -

 

نام فیلم : قانون بازار

سال ساخت : 2015

کارگردان : استفان بریزه

مدیر دوبلاژ : ناهید شعشعانی

تاریخ دوبله :  23 / 8 /1396

 

نام فیلم : بیبی درایور

سال ساخت : 2016

کارگردان : جان رایت

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

سال دوبله :  1396

 

نام سریال : جویتدگان طلا

سال ساخت : 2010

کارگردان : "جاستین کِلی" و دیگران

مدیر دوبلاژ : غلامعلی افشاریه

سال دوبله :  1395

 

نام سریال : سرنخ

سال ساخت : 2013

کارگردان : خاویر دورینژه

مدیر دوبلاژ : محمود قنبری

تاریخ دوبله :  نیمه اول سال 1396

 

نام فیلم : مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه

سال ساخت : 2016

کارگردان : جان واتس

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

تاریخ دوبله :  مهر 1396

 

نام سریال : تور بزرگ

سال ساخت : 2016

کارگردان : "فیل چرچ وارد" و دیگران

مدیر دوبلاژ : حامد عزیزی

سال دوبله :  1395

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ