نام فیلم : مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه

سال ساخت : 2016

کارگردان : جان واتس

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

تاریخ دوبله :  مهر 1396

 

نام سریال : تور بزرگ

سال ساخت : 2016

کارگردان : "فیل چرچ وارد" و دیگران

مدیر دوبلاژ : حامد عزیزی

سال دوبله :  1395

 

نام سریال : گراند تور

سال ساخت : 2016

کارگردان : "فیل چرچ وارد" و دیگران

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

سال دوبله :  1395

 

نام فیلم : نورم از قطب شمال

سال تولید : 2015

کارگردان : تِرِوُر وال

مدیر دوبلاژ : امیر عطرچی

سال دوبله :  1396

نام فیلم : مندی و گنج چروکی ها

سال ساخت : 2010

کارگردان : جوی چاپمن

مدیر دوبلاژ : نرگس فولادوند

سال دوبله :  1391

 

نام فیلم : 3 همدست

سال ساخت : 2016  

کارگردان : جانی تو   

مدیر دوبلاژ : ناهید شعشعانی

تاریخ دوبله :  مرداد 1396

 

نام فیلم :  شاهزاده مونونوکه

سال تولید : 1997 - 1994

کارگردان : هایائو میازاکی

مدیر دوبلاژ : امیر عطرچی

تاریخ دوبله :  19 / 8 / 1395

نام فیلم : هویت پنهان

سال ساخت : 2016  

کارگردان :  تیل اندرمن

مدیر دوبلاژ : سعید مقدم منش

تاریخ دوبله : تیر 1396

 

نام فیلم : غوطه ور

سال ساخت : 2015  

کارگردان :  ران اسکالپلو

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 13 / 3 / 1396

 

نام سریال : افسانه سامبونگ (جونگ دوجون)

سال ساخت :  2014

کارگردان : کانگ بیونگ تائک

مدیر دوبلاژ : زهره شکوفنده

سال دوبله : 1396

 

نام فیلم : ارزیابی همه چیز کیو : چشمان مونالیزا

سال ساخت :  2014

کارگردان : شینسوکه ساتو

مدیر دوبلاژ : ناهید شعشعانی

تاریخ دوبله : 22 / 12 / 1395

 

تحلیل آمار سایت و وبلاگ