نام فیلم : خبرچین

سال تولید :   ۲۰۱۳

کارگردان : جولین لکلرک

مدیر دوبلاژ :  بهرام زند

تاریخ دوبله :  ۱۵ / ۴ / ۱۳۹۴

نام سریال : لیست سیاه (فصل اول)

سال تولید :   ۲۰۱۳

کارگردان : "جو کارناهان" و دیگران

مدیر دوبلاژ :  امیر هوشنگ زند

سال دوبله :  -

نام سریال: خاک و نمک

سال تولید :  ۲۰۱۴

کارگردان :  ایاد نحاس

مدیر دوبلاژ:  شروین قطعه ای

سال دوبله:  ۱۳۹۴

نام سریال: امام علی (ع)

سال تولید :  ۱۳۷۵ - ۱۳۷۰

کارگردان : سید محمد داوود میرباقری

مدیر دوبلاژ:  بهرام زند

تاریخ دوبله:  -

نام سریال: مرکز پزشکی

سال تولید :  ۲۰۰۲ - ۱۹۹۳

کارگردان : "آلن گرینت" و دیگران

مدیر دوبلاژ : امیرمحمد صمصامی

سال دوبله : ؟

نام فیلم : لبخند مونالیزا

سال تولید : ۲۰۰۳ - ۲۰۰۲

کارگردان : مایک نیوول

مدیر دوبلاژ : زهره شکوفنده

سال دوبله : ؟

نام فیلم : ما آب رفتیم

سال تولید : ۱۹۹۷   

کارگردان : دین کاندِی

مدیر دوبلاژ : سعید مظفری

تاریخ دوبله :  اسفند ۱۳۹۳

نام فیلم : بچه را بزرگ کردم

سال تولید : ۱۹۹۱

کارگردان : رندال کلیزر

مدیر دوبلاژ : مریم شیرزاد

تاریخ دوبله :  ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳

نام فیلم : طوفان آتش

سال تولید :  ۲۰۱۳ - ۲۰۱۲

کارگردان : آلن یوئن

مدیر دوبلاژ : تورج مهرزادیان

سال دوبله : ۱۳۹۳

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ