نام سریال: معصومیت از دست رفته

سال تولید: 1381

کارگردان: سید محمد داوود میرباقری

مدیر دوبلاژ: حمیدرضا آشتیانی پور

سال دوبله: 1382 - 1381

 

نام فیلم: پرواز

سال تولید: 2011

کارگردان: رابرت زِمِکیس

مدیر دوبلاژ: افشین زی نوری

 سال دوبله: 1392

 

نام فیلم: زندگی پای

سال تولید / نمایش: 2012

کارگردان: آنگ لی

مدیر دوبلاژ: خسرو خسروشاهی

 سال دوبله: 1392

 

نام فیلم: هوگو

سال تولید / نمایش: 2011

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

مدیر دوبلاژ: زهره شکوفنده

سال دوبله: 1390

نام فیلم : انتقام سپید

سال تولید / نمایش: 2011

کارگردان : دانیل لی

مدیر دوبلاژ : جواد پزشکیان

سال دوبله : 1391

 

نام فیلم: سفرهای گالیور(دوبله دوم)

سال تولید / نمایش: 1996

کارگردان: چارلز استیوریج

مدیر دوبلاژ: امیر زند

سال دوبله: 1383 (تلویزیون)

 

نام فیلم: سفرهای گالیور(دوبله اول)

سال تولید / نمایش: 1996

کارگردان: چارلز استیوریج

مدیر دوبلاژ: امیر زند

سال دوبله: 1382

نام فیلم: جک ریچر

سال تولید : 2012 - 2011

کارگردان: کریستوفر مک کواری

مدیر دوبلاژ: محمود قنبری

سال دوبله: 1392

 

نام فیلم: زندان هوایی

سال تولید: 1996

کارگردان: سایمون وست

مدیر دوبلاژ: محمود قنبری

سال دوبله:  1387

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ