نام فیلم : لبخند مونالیزا

سال تولید : ۲۰۰۳ - ۲۰۰۲

کارگردان : مایک نیوول

مدیر دوبلاژ : زهره شکوفنده

سال دوبله : ؟

نام فیلم : ما آب رفتیم

سال تولید : ۱۹۹۷   

کارگردان : دین کاندِی

مدیر دوبلاژ : سعید مظفری

تاریخ دوبله :  اسفند ۱۳۹۳

نام فیلم : بچه را بزرگ کردم

سال تولید : ۱۹۹۱

کارگردان : رندال کلیزر

مدیر دوبلاژ : مریم شیرزاد

تاریخ دوبله :  ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳

نام فیلم : طوفان آتش

سال تولید :  ۲۰۱۳ - ۲۰۱۲

کارگردان : آلن یوئن

مدیر دوبلاژ : تورج مهرزادیان

سال دوبله : ۱۳۹۳

نام فیلم : گروه امداد هوایی

سال تولید :  ۲۰۱۳  

کارگردان : تونی تانگ

مدیر دوبلاژ : سعید مقدم منش

تاریخ دوبله :   ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۳

نام فیلم: پامپی (پمپی)

سال تولید :  ۲۰۱۳  

کارگردان : پل ویلیام اسکات آندرسن

مدیر دوبلاژ : بهرام زند

تاریخ دوبله :   ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۳

 نام فیلم : بازی مرگبار

سال تولید :  ۲۰۱۳  

کارگردان :  جرج ایساک

مدیر دوبلاژ : سعید مقدم منش

سال دوبله :  ۱۳۹۳

نام فیلم : پایان ناخوشایند

سال تولید :  ۲۰۱۳  

کارگردان :  جان مک کی

مدیر دوبلاژ : سعید مقدم منش

تاریخ دوبله : ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳

نام فیلم: وقتی باد بر می خیزد

سال تولید : ۲۰۱۳

کارگردان : هایائو میازاکی

مدیر دوبلاژ : رزیتا یاراحمدی

تاریخ دوبله : ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۳

نام فیلم: سفر ۳۰ قدمی

سال تولید :  ۲۰۱۳  

کارگردان : لاسه هالستروم

مدیر دوبلاژ : شهلا ناظریان

تاریخ دوبله : ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۳

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ