نام فیلم : کتاب جنگل

سال نمایش : ۲۰۱۶   

کارگردان : جان فاوریو

مدیر دوبلاژ : زهره شکوفنده

سال دوبله :  ۱۳۹۵

 

نام فیلم : کتاب جنگل

سال نمایش : ۲۰۱۶    

کارگردان : جان فاوریو

مدیر دوبلاژ : خسرو خسروشاهی

سال دوبله :  ۱۳۹۵

 

نام فیلم : عصر طغیان

سال تولید :  ۲۰۱۴  

کارگردان :  یون جانگ بین

مدیر دوبلاژ : رزیتا یاراحمدی

تاریخ دوبله :  مرداد ۱۳۹۵

 

نام فیلم : مرد مورچه ای

سال تولید : ۲۰۱۴    

کارگردان :  پیتون رید

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

تاریخ دوبله : ۲۱  / ۳ / ۱۳۹۵

 

نام سریال : قصه های جزیره

سال تولید : ۱۹۹۶ - ۱۹۹۰   

کارگردان :  "هاروی فراست" و دیگران

مدیر دوبلاژ : رفعت هاشم پور

تاریخ دوبله : دهه ۷۰ خورشیدی    

 

نام فیلم : پونیو

سال تولید :  ۲۰۰۸ - ۲۰۰۶  

کارگردان : هایائو میازاکی

مدیر دوبلاژ : امیر عطرچی

تاریخ دوبله : ۲ / ۵ / ۱۳۹۵

 

نام سریال : کوچک جنگلی

سال تولید :  ۱۳۶۶ - ۱۳۶۳

کارگردان : بهروز افخمی

مدیر دوبلاژ : علی کسمایی

تاریخ دوبله : -

نام فیلم : تروا

سال تولید :   ۲۰۰۳

کارگردان :  ولفگانگ پترسن

مدیر دوبلاژ :  زهره شکوفنده

تاریخ دوبله :  -

نام فیلم : ضربه‌ شلاق ) ویپلَش)

سال تولید : ۲۰۱۳

کارگردان : دِیمیِن شِزِل

مدیر دوبلاژ : افشین زی‌نوری

تاریخ دوبله : -

 

 

 

نام فیلم : شاهزاده روم

سال تولید : ۱۳۹۳

کارگردان :  هادی محمدیان

مدیر دوبلاژ : ناصر تهماسب

سال دوبله :  ۱۳۹۳

نام فیلم : هدف

سال تولید : ۲۰۱۴

کارگردان : چانگ (یون هونگ سئونگ)

مدیر دوبلاژ : جواد پزشکیان

سال دوبله : ۱۳۹۴

 

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ