عنواننویسندهکلیک ها
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور176
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده608
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی601
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر686
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور637
صدای جیوه ای نیروان غنی پور1039
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر988
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1092
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور1018
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش1129
تحلیل آمار سایت و وبلاگ