عنواننویسندهکلیک ها
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده124
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی191
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر284
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور265
صدای جیوه ای نیروان غنی پور614
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر664
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر806
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور746
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش855
بیگانگان در لاله زار نیروان غنی پور838
تحلیل آمار سایت و وبلاگ