نام فیلم: پامپی (پمپی)

سال تولید :  ۲۰۱۳  

کارگردان : پل ویلیام اسکات آندرسن

مدیر دوبلاژ : بهرام زند

تاریخ دوبله :   ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۳

 نام فیلم : بازی مرگبار

سال تولید :  ۲۰۱۳  

کارگردان :  جرج ایساک

مدیر دوبلاژ : سعید مقدم منش

سال دوبله :  ۱۳۹۳

نام فیلم : پایان ناخوشایند

سال تولید :  ۲۰۱۳  

کارگردان :  جان مک کی

مدیر دوبلاژ : سعید مقدم منش

تاریخ دوبله : ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۳

نام فیلم: وقتی باد بر می خیزد

سال تولید : ۲۰۱۳

کارگردان : هایائو میازاکی

مدیر دوبلاژ : رزیتا یاراحمدی

تاریخ دوبله : ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۳

نام فیلم: سفر ۳۰ قدمی

سال تولید :  ۲۰۱۳  

کارگردان : لاسه هالستروم

مدیر دوبلاژ : شهلا ناظریان

تاریخ دوبله : ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۳

نام فیلم: راننده تاکسی

سال تولید : ۱۹۷۵

کارگردان : مارتین اسکورسیزی

مدیر دوبلاژ: خسرو خسروشاهی

تاریخ دوبله:  -

نام فیلم: تبدیل شوندگان: عصر انقراض

سال تولید : ۲۰۱۳

کارگردان : مایکل بِی

مدیر دوبلاژ : شروین قطعه ای

تاریخ دوبله : ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۳

نام فیلم: بدون توقف

سال تولید :  ۲۰۱۳ - ۲۰۱۲

کارگردان : ژوم کوله سررا

مدیر دوبلاژ : امیرمحمد صمصامی

تاریخ دوبله :  ۲۷ / ۱۱ /  ۱۳۹۳

نام فیلم: آسایشگاه روانی استون هرست

سال تولید :  ۲۰۱۳

کارگردان : برد اندرسون

مدیر دوبلاژ : مریم شیرزاد

تاریخ دوبله : ۱۵ / ۱۲ /۱۳۹۳

نام فیلم: همه چی آرومه

سال تولید :  ۲۰۱۲   

کارگردان : نانوک لئوپولد

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی

سال دوبله : ۱۳۹۳ 

نام فیلم: پاییز قبیله شاین

سال تولید :  ۶۴ - ۱۹۶۳ 

کارگردان : جان فورد

مدیر دوبلاژ: بهرام زند

سال دوبله: ۱۳۹۳

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ