نام فیلم : بازی کلمات

سال تولید :   ۲۰۱۲

کارگردان : جیسون بِیتمن

مدیر دوبلاژ : سعید مظفری

تاریخ دوبله : شهریور ۱۳۹۵

 

نام فیلم : ۱۹۴۴

سال تولید : ۲۰۱۵   

کارگردان : المو نوگانن

مدیر دوبلاژ : بهرام زند

تاریخ دوبله : شهریور ۱۳۹۵

 

نام فیلم : مرد سرعت

سال تولید : ۲۰۱۳    

کارگردان : رینر ماتسوتانی

مدیر دوبلاژ : سعید مظفری

تاریخ دوبله : ۹ / ۲ / ۱۳۹۴

 

نام فیلم : خانه‌ شماره‌ ۱۰ خیابان کلاورفیلد

سال تولید :  ۲۰۱۴

کارگردان : دن ترَکتِنبِرگ

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان‌پناه

تاریخ دوبله : ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۵

 

نام فیلم : میستی

سال تولید : ۱۹۶۱   

کارگردان : جیمز بی. کلارک

مدیر دوبلاژ : محمود قنبری

تاریخ دوبله : ۱۴ / ۶ /  ۱۳۹۵

 

نام فیلم : کتاب جنگل

سال نمایش : ۲۰۱۶    

کارگردان : جان فاوریو

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

سال دوبله :  ۱۳۹۵

 

نام فیلم : کتاب جنگل

سال نمایش : ۲۰۱۶   

کارگردان : جان فاوریو

مدیر دوبلاژ : زهره شکوفنده

سال دوبله :  ۱۳۹۵

 

نام فیلم : کتاب جنگل

سال نمایش : ۲۰۱۶    

کارگردان : جان فاوریو

مدیر دوبلاژ : خسرو خسروشاهی

سال دوبله :  ۱۳۹۵

 

نام فیلم : عصر طغیان

سال تولید :  ۲۰۱۴  

کارگردان :  یون جانگ بین

مدیر دوبلاژ : رزیتا یاراحمدی

تاریخ دوبله :  مرداد ۱۳۹۵

 

نام فیلم : مرد مورچه ای

سال تولید : ۲۰۱۴    

کارگردان :  پیتون رید

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

تاریخ دوبله : ۲۱  / ۳ / ۱۳۹۵

 

نام سریال : قصه های جزیره

سال تولید : ۱۹۹۶ - ۱۹۹۰   

کارگردان :  "هاروی فراست" و دیگران

مدیر دوبلاژ : رفعت هاشم پور

تاریخ دوبله : دهه ۷۰ خورشیدی    

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ