نام فیلم : غوطه ور

سال ساخت : 2015  

کارگردان :  ران اسکالپلو

مدیر دوبلاژ : حسین خدادادبیگی

تاریخ دوبله : 13 / 3 / 1396

 

نام سریال : افسانه سامبونگ (جونگ دوجون)

سال ساخت :  2014

کارگردان : کانگ بیونگ تائک

مدیر دوبلاژ : زهره شکوفنده

سال دوبله : 1396

 

نام فیلم : ارزیابی همه چیز کیو : چشمان مونالیزا

سال ساخت :  2014

کارگردان : شینسوکه ساتو

مدیر دوبلاژ : ناهید شعشعانی

تاریخ دوبله : 22 / 12 / 1395

 

نام سریال: مردگان متحرک

(فصل دوم)

سال نمایش: 2011 - 2012

کارگردانان: ارنِست دیکِرسون و دیگران

مدیر دوبلاژ: رضا آفتابی

سال دوبله: 1395

 

نام فیلم : یک روز خوب برای جان سخت

سال تولید : 2012

کارگردان :  جان مور

مدیر دوبلاژ : سعید مظفری

تاریخ دوبله :  3 / 7 / ۱۳۹۵

 

نام فیلم :  هیمالیا

سال تولید :  ۲015

کارگردان :  لی سئوک هون

مدیر دوبلاژ : اکبر منانی

تاریخ دوبله :  22 / 12 / 1395

 

نام فیلم : توفان

سال تولید : 2016

کارگردان :  دیوید لم

مدیر دوبلاژ :  سعید مقدم منش

تاریخ دوبله : اسفند ۱۳۹۵

 

نام فیلم : پیچ قوس دار

سال تولید : 2012

کارگردان : رابرت لورنز

مدیر دوبلاژ : سعید مظفری

تاریخ دوبله : 12  /  12 / 1395

 

نام فیلم : ترافیک

سال تولید : ۲013

کارگردان : راجش پیلای

مدیر دوبلاژ : سعید مظفری

تاریخ دوبله : 30 / 11 / 1395

 

نام فیلم : موجودات شگفت انگیز و زیستگاهشان

سال تولید : 2016 - 2015  

کارگردان : دیوید ییتس

مدیر دوبلاژ : محمود قنبری

تاریخ دوبله : 12 / 12 / 1395

 

نام فیلم : آنها آمدند

سال تولید :  ۲015

کارگردان : دنیس ولِنوو

مدیر دوبلاژ : ایرج سنجری

تاریخ دوبله : زمستان 1395

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ