نام سریال : اتفاقات عجیب

سال تولید : ۲۰۱۵   

کارگردان : مت دافر ، راس دافر

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

سال دوبله : ۱۳۹۵

(فصل اول)

 

 

نام سریال: مردگان متحرک

(فصل اول)

سال تولید :  ۲۰۱۰

کارگردان: " فرانک دارابونت " و دیگران

مدیر دوبلاژ: رضا آفتابی

تاریخ دوبله: -

 

نام سریال : رؤیای فرمانروای بزرگ

سال تولید : ۲۰۱۲

کارگردان :  شین چان سئوک ، کیم سانگ هوای

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی

تاریخ دوبله :  ۱۳۹۵ - ۱۳۹۴

(فهرست اول)

 

نام سریال : افسانه جومونگ

سال تولید :  ۲۰۰۷ - ۲۰۰۶

کارگردان : لی جون هوان

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی

سال دوبله :  ۱۳۸۸ - ۱۳۸۷

نام فیلم : ۱۳ سامورایی

سال تولید :  ۲۰۰۹

کارگردان : تاکاشی میکه

مدیر دوبلاژ : عباس نباتی

تاریخ دوبله :  ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۵

 

نام فیلم : رابطه آسیایی

سال تولید :  ۲۰۱۶

کارگردان : دانیل زیریلی

مدیر دوبلاژ : سعید مظفری

تاریخ دوبله :  ۲۱ / ۶ / ۱۳۹۵

 

نام فیلم : مورانت رام کننده

سال تولید :  ۱۹۸۰

کارگردان : بروس برسفورد

مدیر دوبلاژ : اکبر منانی

تاریخ دوبله :  ۲۱ / ۷ / ۱۳۸۲

 

نام سریال : خانه پوشالی

سال تولید :  ؟ - ۲۰۱۲   

کارگردان :  "جیمز فولی" و دیگران

مدیر دوبلاژ : رضا آفتابی

تاریخ دوبله : تابستان ۱۳۹۵

(فصل اول و دوم)

 

نام فیلم : بازی کلمات

سال تولید :   ۲۰۱۲

کارگردان : جیسون بِیتمن

مدیر دوبلاژ : سعید مظفری

تاریخ دوبله : شهریور ۱۳۹۵

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ