نام فیلم : جانوران شگفت انگیز و زیستگاهشان

سال تولید : 2016 - 2015  

کارگردان : دیوید ییتس

مدیر دوبلاژ : سعید شیخ زاده

تاریخ دوبله : 22 / 12 / 1396

 

نام فیلم : کونگ: جزیره گمشده

سال ساخت :  2016 - 2015

کارگردان : جوردن ووت رابرتز

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

سال دوبله :  1396

نام فیلم : استرانگر

سال ساخت : 2016

کارگردان : دیوید گوردون گرین

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

سال دوبله :  1396

 

نام فیلم : اجنبی

سال ساخت : 2016  

کارگردان :  مارتین کمپل

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

سال دوبله :  1396

 

نام فیلم: جک ریچر: هرگز برنگرد  

سال نمایش: ۲۰۱6

کارگردان: ادوارد زوییک

مدیر دوبلاژ: رضا آفتابی

تاریخ دوبله: زمستان 1395

 

نام فیلم : جک ریچر: هرگز به خانه بازنگرد

سال ساخت : 2016 - 2015

کارگردان : ادوارد زوییک

مدیر دوبلاژ : محمود قنبری

سال دوبله :  1396

 

نام سریال : وضعیت اضطراری

سال ساخت : 2015

کارگردان : جانگ یانگ وو

مدیر دوبلاژ : افشین زی نوری

سال دوبله :  1396

 

نام فیلم : دن کیشوت

سال ساخت : 2014

کارگردان : "دیوید بیر" و دیگران

مدیر دوبلاژ : محمود قنبری

تاریخ دوبله :  13 / 7 / 1396

 

نام سریال : کاراگاه لوتر

(سری اول)

سال ساخت : 2010

کارگردان : سام میلر

مدیر دوبلاژ : جواد پزشکیان

سال دوبله :  1390

 

نام فیلم : انتقالی

سال ساخت : 2011

کارگردان : کریگ ویویروس

مدیر دوبلاژ : علی رضا باشکندی

تاریخ دوبله :  -

 

نام فیلم : قانون بازار

سال ساخت : 2015

کارگردان : استفان بریزه

مدیر دوبلاژ : ناهید شعشعانی

تاریخ دوبله :  23 / 8 /1396

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ