نام سریال: مردگان متحرک  

(فصل سوم)

سال نمایش: 2012 - 2013

کارگردانان: گریگوری نیکوتِرو و دیگران

مدیر دوبلاژ: رضا آفتابی

سال دوبله: 1395

 

 

نام فیلم : کوکو

سال نمایش : 2017  

کارگردان : لی اونکریک ، ایدرین مولینا

مدیر دوبلاژ : رضا آفتابی

مترجم : سیاوش شهبازی

تاریخ دوبله : زمستان 1396

 

بینام فیلم : نقشه فرار

سال ساخت :  2016  

کارگردان : اینیاکی  دورونسورو

مدیر دوبلاژ : سعید شیخ زاده

سال دوبله :  1396

 

نام فیلم : جانوران شگفت انگیز و زیستگاهشان

سال تولید : 2016 - 2015  

کارگردان : دیوید ییتس

مدیر دوبلاژ : سعید شیخ زاده

تاریخ دوبله : 22 / 12 / 1396

 

نام فیلم : کونگ: جزیره گمشده

سال ساخت :  2016 - 2015

کارگردان : جوردن ووت رابرتز

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

سال دوبله :  1396

نام فیلم : استرانگر

سال ساخت : 2016

کارگردان : دیوید گوردون گرین

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

سال دوبله :  1396

 

نام فیلم : اجنبی

سال ساخت : 2016  

کارگردان :  مارتین کمپل

مدیر دوبلاژ : محمدعلی جان پناه

سال دوبله :  1396

 

نام فیلم: جک ریچر: هرگز برنگرد  

سال نمایش: ۲۰۱6

کارگردان: ادوارد زوییک

مدیر دوبلاژ: رضا آفتابی

تاریخ دوبله: زمستان 1395

 

نام فیلم : جک ریچر: هرگز به خانه بازنگرد

سال ساخت : 2016 - 2015

کارگردان : ادوارد زوییک

مدیر دوبلاژ : محمود قنبری

سال دوبله :  1396

 

نام سریال : وضعیت اضطراری

سال ساخت : 2015

کارگردان : جانگ یانگ وو

مدیر دوبلاژ : افشین زی نوری

سال دوبله :  1396

 

نام فیلم : دن کیشوت

سال ساخت : 2014

کارگردان : "دیوید بیر" و دیگران

مدیر دوبلاژ : محمود قنبری

تاریخ دوبله :  13 / 7 / 1396

 

مقالات دیگر...

تحلیل آمار سایت و وبلاگ