عنواننویسندهکلیک ها
و چنین گفت انور... نیروان غنی پور101
صدای پر طنین یک مرد شهروز کرم زاده466
عاشق و طاهر و خندان حسین سرآبادانی484
عاشق پیشه ازلی و ابدی نگین کیان فر568
پیرمرد صدایِ ما بود نیروان غنی پور523
صدای جیوه ای نیروان غنی پور918
اسطوره دوبله محمدرضا کلانتر928
یادگاری های گارنیک محمدرضا کلانتر1016
طنین قاب رفاقت نیروان غنی پور950
شخصیت های کارتونی از فراسوی صدایی شیک اکتای بخشایش1063
تحلیل آمار سایت و وبلاگ