مردگان متحرک (فصل ششم)

نوشته شده توسط سعید نائینی در تاریخ .

نام سریال: مردگان متحرک

( فصل ششم)

سال‌های نمایش: 2015 - 2016

کارگردانان: گریگوری نیکوتِرو و دیگران

مدیر دوبلاژ: رضا آفتابی

تاریخ دوبله: آبان و آذر 1397

 

 

گوینده                                              بازیگر/ نقش

سعید مظفری                                 اندرو لینکُلن/ ریک گرایمز

چنگیز جلیلوند                                نورمن ریداس/ دِریل دیکسون

افشین زی‌نوری                                       استیوِن یان/ گلِن ری

مریم جلینی                                             لورِن کوهِن/ مَگی گرین (ری)

متانت اسماعیلی                                       چَندلِر ریگز/ کارل گرایمز

مریم رادپور                                               دانای گوریرا/ میشون

صنم نکواقبال                                        مِلیسا مَک‌براید/ کارول پِلتیه

شایان شام‌بیاتی                                      مایکِل کادلیتس/ گروهبان آبراهام فورد

حامد عزیزی                                                    لِنی جِیمز/ مورگان جونز

مهناز آبادیان                                        سنیکا مارتین-گرین/ ساشا ویلیامز

کریم بیانی                                                جاش مَک‌دِرمیت/ یوجین پورتِر

سیما رستگاران                                           کریسشِن سِراتوس/ رُزیتا اسپینوزا

مهسا عرفانی                                                     آلانا مَستِرسون/ تارا چمبلِر

رضا آفتابی                                                               سِت گیلیام/ گابریل استوکس

نازنین یاری                                                       اَلِگزاندرا برِکِن‌ریج/ جِسی اَندِرسون

امیر منوچهری                                                            راس مارکوئِند/ آرون

مهرخ افضلی                                                                    مِریت ویوِر/ دِنیس کلوید

مهین برزویی                                                                        تُوا فِلدشو/ دیانا مونرو

مجتبی فتح اللهی                                                              آستین نیکولز/ اِسپِنسِر مونرو

مجتبی فتح اللهی                                                      آستین اِیبرامز/ ران اندرسون (پسر اول جِسی)

مهدی امینی                                                          جِیسون داگلاس/ توبین

مینا قیاس‌پور                                                              کِیتلین نِیکان/ اینِد (دوست کارل)

مینا قیاس‌پور                                                                مِیجِر دادسون/ سَم اندرسون (پسر دوم جِسی)

آرزو روشناس                                                                       اَن ماهونی/ اولیویا (انباردارِ اَلِکساندریا)

خشایار شمشیرگران                                                          کوری هاوکینز/ هیت

خشایار شمشیرگران                                                         بِنِدیکت سَمیوئِل/ اووِن (گُرگ اصلی)

امیرعباس پیام                                                                آستین آمیلیو/ دوآیت (همسر شِری و دستیار نیگان)

پویا فهیمی                                                                      مایکل ترِینِر/ نیکولاس (قسمت‌های اول، سوم و هفتم)

مهدی امینی                                                              کِنریک گرین/ اسکات (دوست هیت - قسمت‌های اول و سوم)

سحر صحامیان                                                              بِث کینِر/ آنی (دوست هیت - قسمت‌های اول و سوم)

امیر منوچهری                                                 ایتِن اِمبری/ کارتِر (قسمت اول)

سحر صحامیان                                                  کلِر برانسون/ مادر اینِد (فقط صدا - ابتدای قسمت دوم)

پویا فهیمی                                         جیسون اَلِگزاندِر دِیویس/ پدر اینِد (فقط صدا - ابتدای قسمت دوم)

مهرخ افضلی                               سوزی اِسپیِر پِرسِل/ شِلی نویدِرمِیر (زن مو فرفری ساکن الکساندریا - قسمت دوم)

سحر صحامیان                                                   تیفانی مورگان/ اِرین (در انباری الکساندریا - قسمت دوم)

سحر صحامیان                                                      اِلِنا سانچِز/ از گرگ‌های زن (در الکساندریا - قسمت دوم)

مجید صیادی                                     جوردَن وودز-رابینسون/ اِریک رالی (دوست آرون در الکساندریا - قسمت دوم)

مهدی امینی                                                    جِسی ک. بوید/ گُرگ بلوند (در الکساندریا - قسمت دوم)

مهدی امینی                                              لَنس تافِلسکی/ گرگ ریشوی تبر به دست (در الکساندریا - قسمت دوم)

خشایار شمشیرگران                                اَلِک رِیم/ گرگ با کت قرمز و تیر خورده در پا (در الکساندریا - قسمت دوم)

پویا فهیمی                                لابرَندِن شید/ گرگ سیاه‌پوستی که به گابریل حمله کرد (در الکساندریا - قسمت دوم)

آرزو روشناس                                                 گرگی که مورگان او را می‌زد (در الکساندریا - قسمت دوم)

مجید صیادی                                                       از گرگ‌ها (در الکساندریا - قسمت دوم)

مجید صیادی                                                   صدای فریاد (در الکساندریا - قسمت دوم)

مجید صیادی                                            جاناتان کلایتمَن/ استِرجِس (مرد کلاه به سر- قسمت سوم)

رضا آفتابی                                       جاستین مایلز/ بارنز (مرد شاکی در جنگل - ابتدای قسمت سوم)

مجتبی فتح اللهی                                                       جِی هیوگِلی/ دیوید (قسمت سوم)

رضا آفتابی                                                           جان کارول لینچ/ ایست‌من (قسمت چهارم)

مجید صیادی                                      هـ . پاتریک کوین/ جوانی در جنگل که مورگان او را خفه کرد (قسمت چهارم)

سحر صحامیان                                             بِتِنی اَن لیند/ زن جوان در جنگل (قسمت چهارم)

متانت اسماعیلی                              وِنِسا کلوک/ آنا (از ساکنان الکساندریا - قسمت‌های پنجم و نهم)

مهرخ افضلی                              دالیا لِگولت/ فرانسین (موقع سخن‌رانی ریک در الکساندریا - قسمت پنجم)

مینا قیاس‌پور                            مَندی کریستین کِر/ باربارا (زن مو قرمز جلوی انبار الکساندریا - قسمت پنجم)

پویا فهیمی                                              تِد هاکِبی/ بروس (جلوی انبار الکساندریا - قسمت پنجم)

مجید صیادی                   دیوید مارشال سیلوِرمَن/ کِنت (مرد پیراهن صورتی جلوی انبار الکساندریا - قسمت پنجم)

پویا فهیمی                               مردی که با زنش در خانه دعوا می‌کرد (فقط صدا - در الکساندریا - قسمت پنجم)

آرزو روشناس                         زنی که با شوهرش در خانه دعوا می‌کرد (فقط صدا - در الکساندریا - قسمت پنجم)

مهرخ افضلی                                    کریستین اِوَنجِلیستا/ شِری (همسر دوآیت در جنگل - قسمت ششم)

مینا قیاس‌پور                                          لیز ا. مورگان/ تینا (خواهر شِری در جنگل - قسمت ششم)

مهدی امینی                                دارین کوپِر/ وِید (مردِ در جست‌وجوی دوآیت در جنگل - قسمت ششم)

مجتبی فتح اللهی                              مت لاو/ کَم (از افراد وِید که در جنگل گاز گرفته شد - قسمت ششم)

پویا فهیمی                         دیوید مارشال سیلوِرمَن/ کِنت (مرد تپل هنگام صحبت رزیتا در الکساندریا - قسمت هفتم)

مهدی امینی                              کریستوفِر بِری/ سر دسته‌ موتورسواران (از افراد نیگان - قسمت نهم)

مجید صیادی                                  برایان لَنکَستِر/ تی (تیمی - موتورسوارِ کلاه به سر - قسمت نهم)

کسری کیانی                                      تام پِین/ پُل روویا (مسیح - قسمت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم)

مجتبی فتح اللهی                        جِرِمی پالکو/ اَندی (از ساکنان هیل‌تاپ - قسمت‌های یازدهم و دوازدهم)

علی همت مومی‌وند                                       زاندِر بِرکلی/ گرِگوری (رهبر هیل‌تاپ - قسمت یازدهم)

پویا فهیمی                                      ر. کیت هَریس/ دکتر هارلان کارسون (پزشک هیل‌تاپ - قسمت یازدهم)

صنم نکواقبال                                     کارِن سیسی/ بِرتی (زن سیاه‌پوست ساکن هیل‌تاپ - قسمت یازدهم)

خشایار شمشیرگران                                برِت جِنتایل/ فرِدی (از ساکنان هیل‌تاپ - قسمت یازدهم)

مجید صیادی                                      جِیمز چِن/ کَل (نگهبان دروازه‌ هیل‌تاپ - قسمت یازدهم)

رضا آفتابی                                            ایلان سرولوویچ/ وِزلی (از ساکنان هیل‌تاپ - قسمت یازدهم)

مهدی امینی                                         جاسیتن کوچولِین/ نِیتِن (از ساکنان هیل‌تاپ - قسمت یازدهم)

مهرخ افضلی                                      کیمبِرلی لیمِنز/ کریستال (از ساکنان هیل‌تاپ - قسمت یازدهم)

آرزو روشناس                              آلیشا ویت/ پائولا (زن ناجی مو قرمز - قسمت‌های دوازدهم و سیزدهم)

کریم بیانی                      جیمی گونزالِس/ پریمو (ناجیِ کچلِ موتورسوارِ تیر خورده - قسمت‌های دوازدهم و سیزدهم)

پویا فهیمی                                    کارلوس آویلِس/ نگهبان ریشوی دروازه‌ ناجی‌ها (قسمت دوازدهم)

مهدی امینی                            ایان کَسِلبِری/ گِیب (نگهبان دوم دروازه‌ ناجی‌ها - قسمت دوازدهم)

مهدی امینی                       گابریل "جی-راد" رودریگِث/ ناجی چاق کچل (قسمت دوازدهم)

پویا فهیمی                        استیوِن شان گارلَند/ ناجی مو سفید تیر خورده (قسمت دوازدهم)

مهناز آبادیان                         جیل جِین کلِمِنتس/ مالی (پیرزن ناجی - قسمت سیزدهم)

مهرخ افضلی                        جینِن گوسِن/ میشِل (زن ناجی مو مشکی - قسمت سیزدهم)

امیر منوچهری                        راس بلَک‌وِل/ دانی (مرد ناجی تیر خورده - قسمت سیزدهم)

پویا فهیمی                            اسکات (صدای پشت بی‌سیم پائولا - قسمت سیزدهم)

رضا آفتابی                              ناجی در کشتارگاه (فقط صدا - قسمت سیزدهم)

مهدی امینی                              ناجی در کشتارگاه (فقط صدا - قسمت سیزدهم)

پویا فهیمی                       صدا در بین ناجی‌های تفنگ‌دار در جنگل (قسمت چهاردهم)

پویا فهیمی                 استوآرت گریِر/ رومَن (ناجی تیر خورده با موهای خاکستری - قسمت‌های پانزدهم و شانزدهم)

خشایار شمشیرگران                       دَنیِل نیومن/ دَنیِل (سوار بدون اسب - قسمت‌های پانزدهم و شانزدهم)

مجتبی فتح اللهی                                ریچ سراولو/ هیرو (ناجی مسلح عقب وانت - قسمت پانزدهم)

خشایار شمشیرگران                          ریس فلیت‌وود/ مایلز (راننده‌‌ وانت ناجی‌ها - قسمت پانزدهم)

حمیدرضا رضایی                           استیوِن آگ/ سایمون (دستیار نیگان در جنگل - قسمت شانزدهم)

مجید صیادی                           کِوین پاتریک مورفی/ مرد خون‌آلود (بازمانده‌ی کتاب‌خانه - قسمت شانزدهم)

تورج مهرزادیان                                               جفری دین مورگان/ نیگان (رئیس ناجی ها - قسمت شانزدهم)

 

نظرات  

 
0 #2 سعید نائینی - Sayid 1398-01-06 20:02
نقل کردن حامد:
ببخشید علت عدم حضور آقای شروین قطعه ای در دوبله اول چیست؟ مگر در دوبله اول ایشون حضور نداشتند؟ آخه چرا آقای جلیلوند جای ایشون رو گرفتن؟ لطف کنین توضیح بدین ممنون

-------------------------------------------------------------
پارسی گویان / پرسشتون رو به آقای نایینی منتقل کردیم. چند روز دیگر سر بزنید تا جواب را ببینید.

سلام بر شما.
سال نوتون هم مبارک.
دوست عزیز، قبلاً هم واسه‌ی دوستای دیگه توضیح دادم: تا آخر فصل پنجم قبلاً و در سال ۹۵ تو کوالیما واسه تاینی موویز دوبله شده بود. وقتی نماوا تصمیم به پخش و ادامه دادن این دوبله گرفت، ادامه‌ی روند این دوبله در نیمه‌ی دوم سال ۹۷ از سر گرفته شد. تو این فاصله‌ی یک سال و خُرده‌ای، به خاطر یه سری اتفاقات و از اون‌جایی که دوستای دوبلور ما خیلی زودرنج تشریف دارن، بین آقای قطعه‌ای و استودیو کوالیما یه سری مشکلات پیش اومد، که ایشون از یه مقطعی و مدتیه دیگه با این استودیو همکاری نمی‌کنن. واسه همین آقای آفتابی به ناچار باید یکیو جایگزین ایشون می‌کردن دیگه، واسه نقش دریل. من حتی تو جشنواره‌ی فیلم کودک اصفهان، که با ایشون ملاقات داشتم، ازشون در مورد تصمیمشون پرسیدم، ولی اون موقع هنوز تصمیم نگرفته بودن. ولی بعداً و با پخش سریال دیدیم که استاد جلیلوند واسه نقش دریل انتخاب شدن.
حالا باز اگه سؤالی داشتین، در خدمتم، دوست عزیز.
موفق باشین.
بازگو کردن
 
 
0 #1 حامد 1398-01-05 00:26
ببخشید علت عدم حضور آقای شروین قطعه ای در دوبله اول چیست؟ مگر در دوبله اول ایشون حضور نداشتند؟ آخه چرا آقای جلیلوند جای ایشون رو گرفتن؟ لطف کنین توضیح بدین ممنون

----------------------------------------------------------------
پارسی گویان / پرسشتون رو به آقای نایینی منتقل کردیم. چند روز دیگر سر بزنید تا جواب را ببینید.
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

تحلیل آمار سایت و وبلاگ